Wpisy oznaczone ‘system’

Pierwsze strony podręcznika

sie
2

Wakacje w toku, a ja spieszę donieść, że podręcznik do Armii Apokalipsy zaczyna nabierać realnych kształtów. Powstał już dość szczegółowy spis treści, mamy koncepcję zawartości wszystkich rozdziałów. Całość będzie podzielona na trzy Księgi, z czego jedna przeznaczona jest przede wszystkim dla gracza, jedna dla Mistrza Gry, a jedna przyda się obu stronom. Wydaje nam się, że w ten sposób korzystanie z podręcznika będzie wygodne i szybkie. Udało nam się również napisać nieco samej treści – oczywiście nie jest to jeszcze wersja finalna tekstów, ale system zaczyna wychodzić z fazy luźnych notatek.

Szczególnie dużo uwagi zamierzamy poświęcić rozdziałowi dla Mistrza Gry. To w końcu na nim spoczywa ciężar całej rozgrywki, a z własnego doświadczenia wiemy, że dużo zależy tu od samej konstrukcji systemu. Armie Apokalipsy początkowo powstały jako system, w który nam osobiście będzie się dobrze grało, dlatego jest dopasowany do naszego sposobu konstruowania fabuły, bohaterów niezależnych i świata wokół postaci. Aby wprowadzić MG w ten styl rozgrywki, w podręczniku szczegółowo przedstawimy naszą propozycja tworzenia „Kronik ostatnich dni”, w których toczyć się będą przygody, a właściwie wątki, przeplatające się między sesjami. W rozdziale dla Mistrza Gry planujemy zamieścić przykładową Kronikę, z najważniejszymi bohaterami niezależnymi, sytuacją w mieście, osiami konfliktów, frakcjami, zagrożeniami i zarysem głównych wątków. Dzięki temu łatwiej będzie zacząć pierwsze sesje w Armie Apokalipsy i zrozumieć naszą koncepcję prowadzenia tego systemu.

Społeczność Aniołów

mar
10

Jedną z ważnych idei, która przyświeca nam podczas tworzenia Armii Apokalipsy, jest napisanie systemu, który z jednej strony umożliwi granie typowych ‚sesji akcji’, pozostawiając jednak dużo, dużo miejsca na wątki społeczne. Nie mam tu na myśli aniołów godzinami wpatrujących się sobie czule w oczy i kontemplujących ich smutny los narzędzi Pana. Wątki społeczne mogą być równie dynamiczne i emocjonujące co pościgi po dachach wieżowców i krwawe starcia ze sługami Antychrysta!

Społeczność Aniołów w danym mieście bardziej przypomina bulgoczący od napięć i emocji kocioł niż idylliczną sielankę. Sprzeczne interesy Hufców krzyżują się w  centralnym, najważniejszym miejscu danej grupy –  Świątyni. Świątynie to jedyne miejsca, gdzie anioł może poprzez modlitwę odnowić więź ze swoim Patronem – jednym z siedmiu archaniołów, którzy utworzyli Zakony. Takie miejsca są szalenie cenne również dlatego, że spotyka się je dosyć rzadko. Niewiele miast posiada więcej niż jedną Świątynię, znakomita zaś większość nie posiada ich wcale.

Z racji rzadkiego występowania uświęconych miejsc Zakony muszą dzielić się dostępem do Świątyń. To właśnie grupa aniołów z różnych Zakonów, skupiona wokół jednej Świątyni stanowi trzon społeczności w kronice Armii Apokalipsy. Egzarcha świątyni będzie więc dla postaci graczy równie ważnym przełożonym co Generał ich Zakonu. Grupa najważniejszych aniołów w Świątyni tworzy Konklawe – rodzaj rady starszych, która w niektórych sytuacjach decyduje wspólnie o losach społeczności. Jednocześnie w każdym z Zakonów istnieje kapituła, a więc skupiona wokół Generała elita danej frakcji, która ma istotny wpływ na jej działania. Taka podwójna hierarchia sprawia, że mniej znaczące anioły mogą często znaleźć się w sytuacji, gdy muszą wybierać między interesem Świątyni a swojego Zakonu.

Anioły zostały zesłane na świat by stać się zbrojnym ramieniem Pana, dlatego anielska hierarchia opiera się na rządach silnej ręki i konsekwentnie egzekwowanych rozkazach. Od podległych oczekuje się bezwzględnego posłuszeństwa ich bezpośrednich przełożonym oraz wykonywania poleceń bez szemrania. Jednocześnie jednak przecinające się różne strefy wpływów i chwilami zagmatwane reguły, wraz ze z nieraz stojącymi ze sobą w sprzeczności interesami Świątyni i Zakonów czynią tę społeczność doskonałym polem dla wszelkiej maści intryg. Opresyjność systemu i surowość kar po prostu czyni intrygi bardziej ryzykownymi.

Świat na krawędzi

mar
9

Nadchodzi Apokalipsa, Dzień Sądu, ostateczne starcie pomiędzy siłami zła i dobra, światła i ciemności. Nie da się powstrzymać nieuniknionych zmian. Jedni przygotowują się na nadchodzącą walkę, inni z żalem spoglądają w przeszłość, a ze strachem w przyszłość; jeszcze inni dołączają do kolorowego, przerażającego tańca – Dance Macabre, Karnawału, ostatniej, szalonej zabawy.

Siedmiu Archaniołów wysłało na ziemię swoje hufce. Zastępy aniołów toczą walkę z siłami Antychrysta i jego przerażającymi demonami z dna piekieł. Ich zmaganiom przyglądają się Skazańcy – nadnaturalne istoty, które od wieków zamieszkują świat, zesłane tu za karę przez Najwyższego – dawniej czczeni jako bogowie, dziś otoczeni kultystami i wiernymi ludźmi. W wielu miastach, w miejscach, gdzie głosy modlitw mogą trafić do uszu Archaniołów, powstały Świątynie, gromadząc wokół siebie anioły. Każdy z potężnych Patronów powołał do życia Zakon, ustalając dla niego cel i reguły postępowania.

Wszystkie anioły muszą poza tym przestrzegać Przykazań, aby nie popełnić grzechu przeciw Panu. Ci, którzy sprzeniewierzą się prawom, zostają poddani surowej pokucie, wyznaczanej przez Generała Zakonu lub Egzarchę Świątyni. Pokutnik to najniższa Ranga, jaka może przypaść komuś w udziale. Za godne pochwały czyny, po przejściu próby, anioł może osiągać coraz wyższe Rangi, pnąc się dzięki temu w hierarchii Świątyni, zdobywając coraz bardziej znaczące stanowiska i władzę, która przez wielu uważana jest za największą z pokus.

Anioły obdarzone są łaską Pana i dlatego dysponują niezwykłą mocą. Zazwyczaj wyglądają jak zwykli ludzie, mogą jednak przybierać kilka anielskich form; w najpotężniejszej z nich przypominają mściwego awatara, zesłanego przez samego Patrona. Niewiele istot może dorównać niebiańskim wojownikom z Chóru Erelim w walce, oprzeć  się zniewalającemu czarowi intrygantów z Chóru Elohim, wytrzymać potężne uderzenie energii Hashmallima, czy też doścignąć anioła z Chóru Ophanim, skaczącego po dachach budynków. Do ich dyspozycji są również niezwykłe Relikwie, olbrzymie miecze i Święty Gniew, który wypełnia ich dusze. Przed siłą skrzydlatych drżą demony i inne plugawe istoty.

* * *

Gracze wcielają się w anioły, które przebudziły się w ciałach śmiertelników. Ich zadaniem jest pokonać odwiecznego przeciwnika, Antychrysta, przeciwieństwo ukochanego przez nich Boga. Wokół nich świat pogrąża się w szaleństwie Karnawału, ciemne siły wpływają na słabe dusze śmiertelników, a Skazańcy próbują ocalić jak najwięcej z dawnej świetności. Sprawy nie ułatwia rywalizacja pomiędzy Zakonami, które różnią się sposobami działania i podejściem do zasadniczych kwestii. Nie wystarczy ostry miecz, kiedy w grę wchodzi polityka i intrygi, które decydują o twoim losie.