Wpisy oznaczone ‘start’

Z kim przyjdzie zmierzyć się postaciom

kwi
22

Świat Armii Apokalipsy jest podobny do współczesnego, istnieje jednak spora różnica, jeśli chodzi o genezę jego powstania. Stwórca powołał Ziemię do życia, by zesłać na nią  Wroga – potężną, starszą niż czas i przestrzeń istotę, która stanowi swego rodzaju antytezę Boga. Z czasem świat stał się więzieniem dla różnych demonów, które działały przeciw Najwyższemu. Część, w której żyją ludzie, to „zakład otwarty”, gdzie trafiali stosunkowo niegroźni Skazańcy, winni drobnych przewinień. Siedem kręgów Piekieł to kolejne „bloki więzienne” o coraz bardziej zaostrzonym rygorze, aż do ostatniego, który został stworzony specjalnie jako miejsce odosobnienia dla Wroga.

Trudno dokładnie określić, kim lub czym jest Wróg. To prastara istota, uosabiająca zepsucie, chaos i zniszczenie. Nawet walczące z jego sługami anioły nie wiedzą dokładnie z czego wynikła jego wojna ze Stwórcą. Jasne jest tylko, że został strącony na Ziemię bez żadnych sprzymierzeńców, gdzie miał odbywać po wieczność karę. Nie jest jasne w jaki sposób dowiedzieli się o nim pozostali więźniowie – demony, wątpiące anioły i inne istoty, które były za karę zsyłane na świat. Wielu pośród aniołów, na czele z Zakonem Raguela, sądzi, że to właśnie oni rozpoczęli poszukiwania Wroga, by wspólnie zaplanować ucieczkę z więzienia. Tych, którzy przysięgli mu lojalność, nazywa się Upadłymi. Większość z nich zamieszkuje piekielne kręgi, część jednak przebywa na powierzchni. W oczach aniołów, dla tych plugawych istot więzienie to zbyt lekka kara – mogą one liczyć jedynie na śmierć z rąk Zastępów.

Ciąg dalszy w rozwinięciu wpisu…

Continue reading “Z kim przyjdzie zmierzyć się postaciom” »

Anielski Dekalog

kwi
5

Stwórca w swej nieskończonej mądrości stworzył Dekalog w taki sposób, by regulował on nie tylko sprawy śmiertelników, ale również jego niebiańskich sług. Niektórzy twierdzą wręcz, że podarował On ludziom zbiór zasad, które anioły znały i według których żyły od eonów. Oczywiście, obecna sytuacja sprawia, że niektóre z praw interpretowane są inaczej niż przed wiekami. Co więcej poszczególne zakony mają często różnie rozumieją sens danych przez Pana nakazów, co bywa źródłem konfliktów w Świątyni.

Generalnie należy założyć, że sprawy wewnątrz Zakonów rozsądzane są zgodnie z interpretacją dzieci danego Archanioła, natomiast gdy dany problem jest rozsądzany na forum Świątyni, decydujący jest Zakon, z którego pochodzi Sędzia oraz Spowiednik (w zależności od tego, czy sprawa ma charakter publiczny, czy też ogranicza się do spowiedzi).

Przykazań należy przestrzegać bezwzględnie, chyba, że ich złamanie wynika ze służby Stwórcy. W imię prowadzonej wojny wolno aniołom naginać a czasem nawet zupełnie łamać niektóre z nadanych im Praw. Wielu posądzonych o grzechy często stara się zasłaniać tą właśnie zasadą, starając się udowodnić, że wszelkie niegodziwości jakich się dopuścili wynikały tylko i wyłącznie z głębokiego oddania sprawie i są ważną częścią Boskiego Planu. Najczęściej jednak Sędzia lub Egzekutor potrafią dowieść, że za poczynaniami anioła nie stały wcale szlachetne ideały, ale przyziemne pokusy i kara go nie omija.

Continue reading “Anielski Dekalog” »

Społeczność Aniołów

mar
10

Jedną z ważnych idei, która przyświeca nam podczas tworzenia Armii Apokalipsy, jest napisanie systemu, który z jednej strony umożliwi granie typowych ‚sesji akcji’, pozostawiając jednak dużo, dużo miejsca na wątki społeczne. Nie mam tu na myśli aniołów godzinami wpatrujących się sobie czule w oczy i kontemplujących ich smutny los narzędzi Pana. Wątki społeczne mogą być równie dynamiczne i emocjonujące co pościgi po dachach wieżowców i krwawe starcia ze sługami Antychrysta!

Społeczność Aniołów w danym mieście bardziej przypomina bulgoczący od napięć i emocji kocioł niż idylliczną sielankę. Sprzeczne interesy Hufców krzyżują się w  centralnym, najważniejszym miejscu danej grupy –  Świątyni. Świątynie to jedyne miejsca, gdzie anioł może poprzez modlitwę odnowić więź ze swoim Patronem – jednym z siedmiu archaniołów, którzy utworzyli Zakony. Takie miejsca są szalenie cenne również dlatego, że spotyka się je dosyć rzadko. Niewiele miast posiada więcej niż jedną Świątynię, znakomita zaś większość nie posiada ich wcale.

Z racji rzadkiego występowania uświęconych miejsc Zakony muszą dzielić się dostępem do Świątyń. To właśnie grupa aniołów z różnych Zakonów, skupiona wokół jednej Świątyni stanowi trzon społeczności w kronice Armii Apokalipsy. Egzarcha świątyni będzie więc dla postaci graczy równie ważnym przełożonym co Generał ich Zakonu. Grupa najważniejszych aniołów w Świątyni tworzy Konklawe – rodzaj rady starszych, która w niektórych sytuacjach decyduje wspólnie o losach społeczności. Jednocześnie w każdym z Zakonów istnieje kapituła, a więc skupiona wokół Generała elita danej frakcji, która ma istotny wpływ na jej działania. Taka podwójna hierarchia sprawia, że mniej znaczące anioły mogą często znaleźć się w sytuacji, gdy muszą wybierać między interesem Świątyni a swojego Zakonu.

Anioły zostały zesłane na świat by stać się zbrojnym ramieniem Pana, dlatego anielska hierarchia opiera się na rządach silnej ręki i konsekwentnie egzekwowanych rozkazach. Od podległych oczekuje się bezwzględnego posłuszeństwa ich bezpośrednich przełożonym oraz wykonywania poleceń bez szemrania. Jednocześnie jednak przecinające się różne strefy wpływów i chwilami zagmatwane reguły, wraz ze z nieraz stojącymi ze sobą w sprzeczności interesami Świątyni i Zakonów czynią tę społeczność doskonałym polem dla wszelkiej maści intryg. Opresyjność systemu i surowość kar po prostu czyni intrygi bardziej ryzykownymi.

Świat na krawędzi

mar
9

Nadchodzi Apokalipsa, Dzień Sądu, ostateczne starcie pomiędzy siłami zła i dobra, światła i ciemności. Nie da się powstrzymać nieuniknionych zmian. Jedni przygotowują się na nadchodzącą walkę, inni z żalem spoglądają w przeszłość, a ze strachem w przyszłość; jeszcze inni dołączają do kolorowego, przerażającego tańca – Dance Macabre, Karnawału, ostatniej, szalonej zabawy.

Siedmiu Archaniołów wysłało na ziemię swoje hufce. Zastępy aniołów toczą walkę z siłami Antychrysta i jego przerażającymi demonami z dna piekieł. Ich zmaganiom przyglądają się Skazańcy – nadnaturalne istoty, które od wieków zamieszkują świat, zesłane tu za karę przez Najwyższego – dawniej czczeni jako bogowie, dziś otoczeni kultystami i wiernymi ludźmi. W wielu miastach, w miejscach, gdzie głosy modlitw mogą trafić do uszu Archaniołów, powstały Świątynie, gromadząc wokół siebie anioły. Każdy z potężnych Patronów powołał do życia Zakon, ustalając dla niego cel i reguły postępowania.

Wszystkie anioły muszą poza tym przestrzegać Przykazań, aby nie popełnić grzechu przeciw Panu. Ci, którzy sprzeniewierzą się prawom, zostają poddani surowej pokucie, wyznaczanej przez Generała Zakonu lub Egzarchę Świątyni. Pokutnik to najniższa Ranga, jaka może przypaść komuś w udziale. Za godne pochwały czyny, po przejściu próby, anioł może osiągać coraz wyższe Rangi, pnąc się dzięki temu w hierarchii Świątyni, zdobywając coraz bardziej znaczące stanowiska i władzę, która przez wielu uważana jest za największą z pokus.

Anioły obdarzone są łaską Pana i dlatego dysponują niezwykłą mocą. Zazwyczaj wyglądają jak zwykli ludzie, mogą jednak przybierać kilka anielskich form; w najpotężniejszej z nich przypominają mściwego awatara, zesłanego przez samego Patrona. Niewiele istot może dorównać niebiańskim wojownikom z Chóru Erelim w walce, oprzeć  się zniewalającemu czarowi intrygantów z Chóru Elohim, wytrzymać potężne uderzenie energii Hashmallima, czy też doścignąć anioła z Chóru Ophanim, skaczącego po dachach budynków. Do ich dyspozycji są również niezwykłe Relikwie, olbrzymie miecze i Święty Gniew, który wypełnia ich dusze. Przed siłą skrzydlatych drżą demony i inne plugawe istoty.

* * *

Gracze wcielają się w anioły, które przebudziły się w ciałach śmiertelników. Ich zadaniem jest pokonać odwiecznego przeciwnika, Antychrysta, przeciwieństwo ukochanego przez nich Boga. Wokół nich świat pogrąża się w szaleństwie Karnawału, ciemne siły wpływają na słabe dusze śmiertelników, a Skazańcy próbują ocalić jak najwięcej z dawnej świetności. Sprawy nie ułatwia rywalizacja pomiędzy Zakonami, które różnią się sposobami działania i podejściem do zasadniczych kwestii. Nie wystarczy ostry miecz, kiedy w grę wchodzi polityka i intrygi, które decydują o twoim losie.

Witamy!

mar
9

Ten blog jest poświęcony nowemu systemowi, który powstaje w Wydawnictwie Menhir – Armiom Apokalipsy. Będziemy publikować tu różne materiały, przemyślenia oraz założenia systemu, które pewnie w międzyczasie będą się zmieniać (w mniejszym lub większym stopniu).

Armie Apokalipsy to pomysł, który powstał w naszych głowach prawie 5 lat temu i od tego czasu mocno wyewoluował. Jako, że jest to raczej poboczny projekt, którym zajmujemy się w przerwach między pracą nad Poza Czasem, do tej pory nie powstało bardzo wiele. Ostatnio jednak dokonał się pewien przełom, zmieniliśmy w dużym stopniu wszystkie założenia systemu i… zaczęliśmy w niego grać. Na razie tylko we dwoje, używając dla uproszczenia mechaniki nWoDu, ale po kilku sesjach muszę powiedzieć, że system ma potencjał i chyba nareszcie utrafiliśmy w to, o co od początku w Armiach Apokalipsy miało chodzić.

Więcej o systemie w następnych wpisach.