Wpisy oznaczone ‘dekalog’

Anielski Dekalog

kwi
5

Stwórca w swej nieskończonej mądrości stworzył Dekalog w taki sposób, by regulował on nie tylko sprawy śmiertelników, ale również jego niebiańskich sług. Niektórzy twierdzą wręcz, że podarował On ludziom zbiór zasad, które anioły znały i według których żyły od eonów. Oczywiście, obecna sytuacja sprawia, że niektóre z praw interpretowane są inaczej niż przed wiekami. Co więcej poszczególne zakony mają często różnie rozumieją sens danych przez Pana nakazów, co bywa źródłem konfliktów w Świątyni.

Generalnie należy założyć, że sprawy wewnątrz Zakonów rozsądzane są zgodnie z interpretacją dzieci danego Archanioła, natomiast gdy dany problem jest rozsądzany na forum Świątyni, decydujący jest Zakon, z którego pochodzi Sędzia oraz Spowiednik (w zależności od tego, czy sprawa ma charakter publiczny, czy też ogranicza się do spowiedzi).

Przykazań należy przestrzegać bezwzględnie, chyba, że ich złamanie wynika ze służby Stwórcy. W imię prowadzonej wojny wolno aniołom naginać a czasem nawet zupełnie łamać niektóre z nadanych im Praw. Wielu posądzonych o grzechy często stara się zasłaniać tą właśnie zasadą, starając się udowodnić, że wszelkie niegodziwości jakich się dopuścili wynikały tylko i wyłącznie z głębokiego oddania sprawie i są ważną częścią Boskiego Planu. Najczęściej jednak Sędzia lub Egzekutor potrafią dowieść, że za poczynaniami anioła nie stały wcale szlachetne ideały, ale przyziemne pokusy i kara go nie omija.

Continue reading “Anielski Dekalog” »