Nowe rytuały – Symbole

lip
17

Kiedyś to obiecaliśmy i czas dotrzymać słowa. W rozwinięciu tego wpisu znajdziecie nowe rytuały do Armii Apokalipsy. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Jak zwykle, czekamy na Wasze komentarza i uwagi. :-)

 

 

W podręczniku głównym do Armii Apokalipsy opisaliśmy dwa rodzaje rytuałów – Znaki i Rytuały Złożone. W poniższym tekście prezentujemy Symbole, inny typ mistycznych znaków, w których zaklina się potężne moce. Podobnie jak w przypadku Znaków, moc Symboli napędzana jest anielską energią, co oznacza, że rytualiście „zasilają” je Gniewem Pana. Jednocześnie jednak specyficzna natura Symboli sprawia, że można je nakładać wyłącznie na anioły i Natchnionych. Narysowane na skórze Skazanego czy śmiertelnika w ogóle nie zadziałają. Niektóre z nich da się aktywować wyłącznie na skrzydlatych, inne tylko na ich sługach, jest wreszcie grupa, którą można nakładać na jednych i drugich. Specyfika Symboli polega na tym, że zawsze nakłada się je co najmniej w parach, na dwie lub więcej osób. Odprawiający rytuał nie musi nakładać Symbolu na siebie (może wykonać go dla jakiejś pary lub grupy). W wielu przypadkach jedna z takich osób będzie posiadać bardziej rozbudowaną wersję Symbolu, która pozwala jej aktywować Symbole pozostałych, związanych z nią osób.

 

Żeby anioł mógł nakładać Symbole, musi wykupić Atut o tej nazwie (związany ze Specjalizacją „Rytuały”). To, jak wiele Symboli zna, zależy z kolei od Sytuacji Rytuały – Symbole (czyli nowej podgrupy dla Sytuacji „Rytuały”). Jeżeli chcecie, żeby Wasz bohater znał zarówno Znaki, Rytuały Złożone i Symbole, musi on wziąć wszystkie trzy odpowiadające im Atuty oraz dwa razy Sytuację „Rytuały” (np. jedną ze Znakami i Symbolami, a drugą tylko z Rytuałami Złożonymi).

 

Mechanika korzystania z Symboli, bardzo przypomina zasady związane ze Znakami. Rytualista wykonuje test prosty Akcji Intelektualnej (+ew. Specjalizacji Rytuały) o trudności zależnej od poszczególnych Symboli. Wykonuje się jeden test na wszystkie wykonywane dla danej grupy symbole. Następnie odprawiający Rytuał musi wydać po jednym punkcie Gniewu Pana za każdą osobę, na którą nałożył Symbol. Symbole staną się aktywne, gdy osoba, która posiada symbol nadrzędny, wyda punkt Gniewu Pana. Jeżeli wszystkie Symbole są sobie równe i nie ma nadrzędnego (np. Symbol Jedności), dowolna osoba z oznaczonych może wydać punkt, by aktywować jego działanie. Czas trwania mocy danego Symbolu różni się w poszczególnych przypadkach i został podany osobno w opisie każdego z nich. Po tym, jak skończy się działanie Symbolu, nie może być on aktywowany ponownie – narysowany w zwykły sposób Symbol jest jednorazowego użytku.

 

Powyższe zastosowanie Symboli jest mało efektywne. Wymaga wydania sporej ilości Gniewu Pana na pojedyncze działanie mocy. Skrzydlaci wymyślili jednak dla Symboli znacznie lepsze zastosowanie. Wykonują sobie tatuaże, w które wpisują Symbole. Dzięki temu mogą ich używać wielokrotnie. Zasady wykonania są identyczne, jak powyżej, z tym zastrzeżeniem, że rytualista musi wydać po 2 punkty Gniewu Pana za każdą osobę. W zamian jednak po zakończeniu działania Symbole nie znikają. Osoba posiadająca nadrzędny Symbol może je ponownie aktywować, wydając Gniew Pana. Tak samo, jak w poprzednim przypadku, jeżeli wszystkie Symbole w grupie są równorzędne, dowolna z postaci może wydać punkt Gniewu Pana, żeby aktywować jego moc.

 

Takie tatuaże można czasem spotkać w Świątyniach. Zdarzają się skrzydła, które tatuują sobie wspólnie Symbol Jedności czy skrzydlate pary, które traktują swoje Symbole Oddania niemal jak obrączki. Niektórzy zabiegają również o to, żeby być połączonym ze swoimi Natchnionymi poprzez Symbole Siły, zwiększające w razie potrzeby ich możliwości bojowe, itp. Z drugiej strony, stosowanie takich tatuaży nie jest powszechne – zbyt mało osób zna sekrety Symboli.

 

I na koniec jedno ograniczenie. Postać nie może posiadać więcej Symboli (obojętnie czy nadrzędnych, czy zwykłych) niż wynosi jej Siła Woli.

 

Do grupy osób posiadających wspólne Symbole można dołączyć kolejne, jednak wymaga to wykonania nowego testu Akcji Intelektualnej i wydania Gniewu Pana przez rytualistę.

 

Symbole można aktywować dla grupy, która nie jest od siebie dalej niż kilkadziesiąt kilometrów. Jeżeli ktoś znajdzie się poza zasięgiem, moc jego Symbolu nie zostanie aktywowana.

 

 

Symbol Siły

Nakładany na: Natchnionych (na anioły wyłącznie w wersji nadrzędnej)

Czas działania: 1 Scena

Trudność: 5

To dosyć prosty symbol, którego nadrzędną wersję rysuje się na ciele anioła, zaś podrzędną – na jego Natchnionych. Aktywowanie Symbolu w żadne sposób nie wpływa na skrzydlatego (poza tym, że naturalnie musi on wydać punkt Gniewu Pana), jednak Natchnieni na okres jednej Sceny otrzymują modyfikator +1 do Akcji Fizycznej.

 

Symbol Powabu

Nakładany na: Natchnionych (na anioły wyłącznie w wersji nadrzędnej)

Czas działania: 1 Scena

Trudność: 5

Ten symbol jest bardzo podobny do Symbolu Siły. Po jego aktywacji, Natchnieni otrzymują +1 do Akcji Społecznej.

 

Symbol Ochrony

Nakładany na: Natchnionych (na anioły wyłącznie w wersji nadrzędnej)

Czas działania: 1 Scena

Trudność: 7

To kolejny z Symboli, które można nakładać na Natchnionych. Po jego aktywacji, otrzymują oni +1 do Reakcji Fizycznej i Społecznej.

 

Symbol Świętego Ognia

Nakładany na: Natchnionych (na anioły wyłącznie w wersji nadrzędnej)

Czas działania: kilka rund (zazwyczaj)

Trudność: 9

To dosyć przerażający Symbol, który można nakładać na swoich Natchnionych. Wiele aniołów, zwłaszcza z Zakonu Aratrona, uważa korzystanie z niego za niedopuszczalne. Anioł (któremu narysowano Symbol nadrzędny) może sprawić, że jego Natchniony (któremu narysowany symbol podrzędny) przyjmuje formę Adon. Święty Ogień zmienia go w potężną, świetlistą postać. Otrzymuje wszystkie modyfikatory i tyczą się go wszystkie te same zasady, co skrzydlatego w tej formie. Jednocześnie jednak jego ciało nie jest przygotowane na tak straszliwą przemianę. Co turę przebywania w tej formie traci on jeden punk Kondycji i Trzeźwości Umysłu. To jego anioł decyduje, kiedy wyłączyć działanie mocy. Jeżeli nie zrobi tego wystarczająco szybko, Natchniony umrze, wypalony od wewnątrz Świętym Ogniem.

 

Symbol Jedności

Nakładany na: anioły

Czas działania: 1 doba

Trudność: 7

Te Symbole nakłada się na dwie lub więcej osób, nie wskazując jednak żadnej nadrzędnej. Pozwala on wszystkim posiadaczom Symbolu komunikować się ze sobą telepatycznie, tak długo, jak pozostają w odległości nie większej niż kilkadziesiąt kilometrów od siebie. Połączeni nie mają wglądu w myśli pozostałych, nie potrafią też rozpoznać, czy przekaz jest szczery, itp. Każdy z nich sam decyduje, które myśli chce przekazać kompanom. Całość działa więc trochę jak bezgłośna rozmowa konferencyjna bez użycia telefonów.

 

Symbol Oddania

Nakładany na: anioły

Czas działania: 1 doba (a w przypadku tatuaży cały czas)

Trudność: 7

W tym przypadku również nie ma żadnego Symbolu nadrzędnego. Symbol Oddania z jednej strony chroni anioły (parę lub większą grupę) przed innymi skrzydlatymi, z drugiej zaś odsłania je przed sobą nawzajem. Gdy używa się przeciwko nim Charyzmatów, bronią się oni tak, jakby mieli Pieczęć o jeden poziom wyższą niż w rzeczywistości. Z drugiej jednak strony, gdy używają Charyzmatów na sobie nawzajem, ich Pieczęć liczona jest tak, jakby była o jeden poziom niższa. Tego typu tatuaże przyjęło się traktować w Świątyni jako swego rodzaju deklaracje poważnych związków. Często są one wyjątkowo wymyślne, oddające jakoś charakter relacji (trochę jak obrączki).

 

Symbol Kontroli

Nakładany na: anioły

Czas działania: 1 doba

Trudność 9

W przypadku tego Symbolu nie ma mowy o żadnej równości. Osoba, posiadająca go w wersji nadrzędnej jest broniona przed Charyzmatami pozostałych osób, związanych z rytuałem (tak, jakby miała Pieczęć o jeden wyższą, niż w rzeczywistości). Natomiast osoba (lub osoby), którym narysowano Symbol podrzędny, staje się odsłonięta przed „kontrolującym” – gdy jest ofiarą jego Charyzmatów, jej Pieczęć liczy się tak, jakby była o trzy poziomy niższa (choć nie może wynosić mniej niż 0).

 

Symbol Poszukiwania

Nakładany na: anioły i Natchnionych

Czas działania: 1 Scena

Trudność: 7

Te Symbole mogą funkcjonować zarówno w wersji z jednym nadrzędnym, jak i bez niego. Jeżeli jedna z osób (musi to być anioł) posiada wersję nadrzędną, po wydaniu Gniewu Pana przez jedną Scenę, ma świadomość, gdzie znajdują się wszystkie osoby, którym podczas rytuały przypisano Symbole podrzędne. Jeżeli wszystkie Symbole są równe (nikomu nie narysowano wersji nadrzędnej), każdy z uczestników rytuału może wydać punkt Gniewu Pana, żeby przez Scenę mięć świadomość, gdzie znajdują się pozostali.

 

Symbol Mocy

Nakładany na: anioły

Czas działania: ułamek sekundy

Trudność: 9

Te Symbole nie posiadają wersji nadrzędnej. W obrębie pary lub grupy, na którą je nałożono, można przekazywać sobie Gniew Pana, tak długo, jak anioły są w stanie się dotknąć. Przekazujący wydaje 1 punkt Gniewu Pana na aktywację mocy, a następnie może przekazać kolejny punkt jednej wybranej osobie spośród grupy, na którą nałożono rytuał. W praktyce oznacza to więc, że za każde 2 punkty Gniewu Pana wydane przez jedną osobę w grupie inna, wybrana przez nią, otrzymuje 1 punkt Gniewu Pana.

 

Symbol Zaniechania

Nakładany na: anioły i Natchnionych

Czas działania: na zawsze

Trudność: taka, jak trudność oryginalnego Symbolu

Ten specyficzny Symbol nakłada się na inny po to, aby zanegować jego działanie. W inny sposób właściwie nie sposób usunąć rytualnych Tatuaży (usuwane tradycyjnymi metodami po pewnym czasie pojawią się z powrotem). Symbol ten „wplata się” w oryginalny. Zmiana może umknąć uwadze niezorientowanego obserwatora, ale większość osób znająca rytuały powinna zauważyć różnicę. Po nałożeniu Symbolu Zaniechania można też oba tatuaże zwyczajnie usunąć (nie będą się pojawiać z powrotem).

 

 

Odpowiedzi: 3 do wpisu “Nowe rytuały – Symbole”

 1. Skreng pisze:

  Super :)
  Czekam na kolejne jakieś dodatkowe rzeczy do systemu :)
  Dzięki wielkie!

 2. Dracon pisze:

  czyli jak wykonac sumbol jednosci jako tatuaz to zamiast dzialac to 1 dobe dziala to caly czas? i jesli go wykonac na druzynie graczy bez formy nadrzedniej kazdy z nich moze wydawac co 24 godziny 1 ptk gniewu pana by moc byla aktywna dla wszystkich? dobrze to rozumiem? czy kazdy musi za siebie wydac 1 ptk co 24 godziny?

 3. ellentir pisze:

  Dokładnie tak, jak napisałeś – jeżeli nie ma wersji nadrzędnej, to wystarczy, żeby jedna osoba (dowolna z grupy) wydała punkt Gniewu Pana i moc zostaje włączona na dobę.

Zostaw odpowiedź

Anti-Spam Protection by WP-SpamFree